Tay vịn lựa chọn

Tay vịn dẹt inox sọc nhuyễn trắng: HS-H004 (Dẹp) tiêu chuẩn

Tay vịn dẹt inox sọc nhuyễn vàng HS-313TF (Dẹp vàng) phát sinh +700.000vnd/ 1 thanh

Tay vịn tròn trắng: HS-H003 (Tròn phi 32 trắng) tiêu chuẩn

Tay vịn tròn vàng: HS-H313TJ (Tròn phi 32 vàng) phát sinh +700.000vnd/ 1 thanh

Tay vịn tròn vàng: TV 05

Tay vịn 3 thanh tròn vàng phi 22: HS-303J  phát sinh +2.500.000vnd/ 1 thanh